Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία"