Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία" για τα έτη 2018 ως και 2020