Υλικό για τους υποψήφιους φοιτητές του Τμήματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.